Samtycket till personuppgiftahantering.

Fotofolket
Roxtorpsgatan 9
58273 Linköping

Fotofolket skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv och ditt/dina barn till oss i samband med
fotografering. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig och ditt/dina barn för att kunna tillhandahålla
framtida beställningar av fotograferade bilder hos Fotofolket.
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är fotografier, namn, adress, ålder, Telefonnummer och
Mailadress, samt uppgifter om de eventuella beställningar du gör från oss och de uppgifter du lämnar om du är i
kontakt med oss.


Om du gör en beställning från oss kommer uppgifterna att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar med
dig – alltså för att producera bilder, skicka dessa till dig och för att administrera betalningen av dem – och
därefter för marknadsföringsändamål, i syfte att kunna marknadsföra våra produkter till dig. Sådan behandling
kommer att ske under som längst fem år efter det att vårt kundförhållande med dig upphörde.
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom
företaget.


Uppgifterna kan komma att lämnas ut till företag som hjälper oss med produktion och distribution av
fotoprodukter såsom exempelvis tryckerier, fotolaboratorier och brev- och paketleverantörer.
Du godkänner också att dina personuppgifter behandlas via Google formulär, Google kalender och Google mail.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om
vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i
fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Jag samtycker till att Fotofolket behandlar personuppgifter om mig och mitt/mina barn i enlighet med det
ovanstående.